Huisregels

De huisregels voor de LEIP! Intro
 • Bezoekers gaan automatisch akkoord met de huisregels bij het betreden van het evenemententerrein.
 • Er wordt gecontroleerd op leeftijd. Er wordt geen drank verstrekt aan personen jonger dan 18 jaar. Het nuttigen van alcohol onder de wettelijke leeftijd is niet toegestaan. Wederverstrekking van alcohol onder de 18 jaar is verboden en strafbaar.
 • Je kunt bij de entree en ook op het evenemententerrein gefouilleerd worden. 
 • Het is verboden om eten, alcohol, drank, flessen, blikjes, glaswerk en drugs mee te nemen op het terrein, evenals stoelen, koelboxen, deodorant, nagelvijlen, scharen, stokken, paraplu's of andere scherpe voorwerpen.
 • Handel in en/of gebruik van (soft/hard) drugs is ten strengste verboden. Bij overtreding wordt de politie ingeschakeld.
 • Alle hard- en softdrugs worden in beslag genomen.
 • Het betreden van het terrein en het bijwonen van het festival geschiedt op eigen risico. De organisatie is niet verantwoordelijk voor enige vorm van lichamelijk of geestelijk letsel als gevolg van een bezoek. Hieronder valt ook eventuele gehoorbeschadiging.
 • De organisatie is niet aansprakelijk voor enige schade aan eigendommen en/of goederen van de bezoekers.
 • Bezoekers met shirts en/of kleding met specifieke uitlatingen van nationalistische tekens of voetbal- of motorclubs zijn niet toegestaan en worden geweigerd.
 • Aanwezigen stemmen in met het vastleggen van zichzelf op beeld- en geluidsdragers en de openbaarmaking hiervan. Hier kunnen geen rechten aan worden verleend.
 • Op en rond het evenemententerrein ben je verplicht aanwijzingen op te volgen van de organisatie, beveiliging, medisch team en andere partijen betrokken bij het evenement.
 • De LEIP! Intro en het LEIP! Festival zijn alleen toegankelijk voor studenten die studeren bij de aangesloten onderwijsinstellingen, of voor degenen die een expliciete uitnodiging van de organisatie hebben ontvangen om deel te nemen aan de week en/of het festival. Dit geldt met uitzondering van de openbare evenementen op publieke locaties waar geen week- of festivalticket voor nodig is.
 • De organisatie behoudt zich het recht voor om deelnemers bij registratie te weigeren als ze niet kunnen aantonen dat ze studeren aan een onderwijsinstelling of als ze geen expliciete uitnodiging van de organisatie hebben ontvangen. In dergelijke gevallen worden de tickets niet geretourneerd en valt de volledige verantwoordelijkheid bij de ticketkoper.
 • De organisatie behoudt zich het recht voor om deelnemers te controleren op hun identiteitskaart voor leeftijdscontrole en/of collegekaart, of andere vormen van bewijs ter controle van hun onderwijsinstelling.
 • De LEIP! Intro en/of Festival zijn toegankelijk voor alle mbo tot promovendi studenten. De leeftijdscategorie zal worden gecontroleerd aan de hand van een geldige legitimatie, en deelnemers ontvangen een bandje om herhaalde leeftijdsverificatie bij elke horecapartner te voorkomen. Het is echter niet toegestaan om bandjes uit te wisselen, door te knippen, te ruilen, door te verkopen of op welke manier dan ook fraude te plegen. De organisatie behoudt zich het recht voor om deelnemers die zich hieraan schuldig maken te weigeren van alle georganiseerde evenementen.
 • Studenten en/of gasten die niet voldoen aan de leeftijdgrens 18+ krijgen alleen toegang tot de LEIP! Intro en LEIP! Festival indien zij een expliciete uitnodiging hebben ontvangen van de organisatie of onderwijsinstelling en/of zij een geldige studentenkaart kunnen laten zien.
 • Overtreding van de huisregels kan verwijdering tot gevolg hebben.
 • De organisatie kan bezoekers de toegang weigeren.

Huisregels doorgelezen?

Heb je de huisregels doorgelezen? Dat is heel mooi! Dan kom je in ieder geval niet voor verrassingen te staan en ben jij helemaal klaar voor de LEIP! Intro!